Условия

­ 1.1. Личните данни, които се събират при извършване на доброволна регистрация /Клиентски профил/, подадена от Клиента поръчка или изпращане от клиента запитване до rezachkizona.com относно интересна за Вас стока или услуга са: - име и фамилия, - имейл адрес, - телефонен номер и/или други, - пощенски код на населеното място, - специални инструкции, ако бъдат попълнени такива, - данни от обществения Facebook профил на клиента, ако влезе в нашата система, чрез него, - данни от обществения Google+ профил на клиента, ако влезе в нашата система, чрез него, - адрес за доставка на избраната от вас стока или услуга. - IP адрес от който се извършва конкретната операция, с цел оторизиране разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури, анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки; 1.2. С цел нормалното обезпечаване на процеса на он-лайн поръчка на стоки и услуги, на Клиентът се предоставя възможност да изяви своето изрично съгласие, че предоставя по горе описаните свои лични или други данни на rezachkizona.com. Той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: а) За поддържане на акаунта на Клиента, включително генериране на заявки за поръчки, изпращане на поръчани стоки и услуги, генериране на необходимите документи; б) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл, в случай, че е предоставилтакова изрично съгласие; в) осъществяване на пазарни проучвания, наблюдение на продажбите и клиентското поведение. г) за връзка с клиента във връзка с изпълнение на конкретна поръчка или процесите по изпълнението и. Действието се извършва от оторизиран служител на rezachkizona.com. 1.3 Лични данни, които се събират автоматично: Когато посещавате някоя от уеб страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сърварните ни Log Files. Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в rezachkizona.com и кои страници в сайта сте посетили. 1.4 Действия на rezachkizona.com, с цел защита личните данни на Клиента: С цел ограничаване на възможността за съхранение на минимално количество от лични данни за Клиента, ние сме възприели следната търговска политика: - Всеки един КЛИЕНТ може да направи поръчка или запитване към rezachkizona.com, без да се налага да има задължителна регистрация. Всеки клиент има възможност да попълни само необходимата лична информация, която ще му позволи да осъществи директен контакт с rezachkizona.com, чрез формата заобслужване на поръчката или чрез формата за изпращане на запитване. Преди да изпрати тази информация КЛИЕНТА има възможност изрично да се съгласи или откаже изложената в него информация да бъде използване за целите описани в секция 1 от настоящият документ. - Паролата, която се създава автоматично при генериране напоръчка е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация. - Запазването на поверителността и сигурността на личната информация на Клиента е с най-висок приоритет. Достъп до нея имат само онези служители на rezachkizona.com, които трябва да влязат в контакт с нея, с цел обработка на Вашата поръчка, запитване или изпращане на маркетингово съобщение в случай, че сте дали изрично съгласие. Клиентската информация ще остане поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели. - rezachkizona.com съхранява Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира професионалното Ви обслужване. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в rezachkizona.com или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване безвъзмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това. - Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана. 1.5 Права и възможности на Клиента във връзка с обработване на личните му данни: Клиента разполага с определени права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които се съхраняват, а именно: а). Клиента има право да изисква достъп и да получи информация по отношение личните данни, които се съхраняват за него, както и информация, касаеща целите на обработването; б). Клиента има право по всяко време да поиска коригиране на неточни данни, свързани с него, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват; в). Клиента по всяко време може да оттегли съгласието си за използване на неговите лични данни, които са предоставени в предходен момент; г). Ако Клиента прецени, че не желае rezachkizona.com да обработва личните му данни, то същия има право да бъде //забравен//, т.е. Клиента може по всяко време да поиска личните му данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания: - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; - в случай, че се оттегли съгласието си за обработване на личните му данни; - ако личните данни се обработват незаконосъобразно; - в случай, че Клиента е възразил срещу обработването на личните му данни; - други случаи, предвидени в законодателството, уреждащи защитата на личните данни; 1.6 Всички изброени права може да упражнени, чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на електронен адрес на rezachkizona.com. Заявлението трябва да съдържа най-малко следното: 1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; 2. описание на искането; 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията; Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението. 1.7 Полезна информация за КЛИЕНТА: Има редица полезни Интернет информационни ресурси, които могат да са Ви от полза, с цел да контролирате поверителността си онлайн, ето един полезен линк - инициативата за мрежова реклама http://www.youronlinechoices.com/bg/. Горещо Ви препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра Ви, който използвате. За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация в rezachkizona.com, молим да посетите следните страници: http://www.google.bg/privacypolicy.html и кои страници в сайта сте посетили. 1.4 Действия на  с цел защита личните данни на Клиента: С цел ограничаване на възможността за съхранение на минимално количество от лични данни за Клиента, ние сме възприели следната търговска политика: - Всеки един КЛИЕНТ може да направи поръчка или запитване към rezachkizona.com, без да се налага да има задължителна регистрация. Всеки клиент има възможност да попълни само необходимата лична информация, която ще му позволи да осъществи директен контакт с  чрез формата за обслужване на поръчката или чрез формата за изпращане на запитване. Преди да изпрати тази информация КЛИЕНТА има възможност изрично да се съгласи или откаже изложената в него информация да бъде използване за целите описани в секция 1 от настоящият документ. - Паролата, която се създава автоматично при генериране на поръчка е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация. - Запазването на поверителността и сигурността на личната информация на Клиента е с най-висок приоритет. Достъп до нея имат само онези служители на rezachkizona.com, които трябва да влязат в контакт с нея, с цел обработка на Вашата поръчка, запитване или изпращане на маркетингово съобщение в случай, че сте дали изрично съгласие. Клиентската информация ще остане поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели. - rezachkizona.com съхранява Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира професионалното Ви обслужване. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в rezachkizona.com или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване безвъзмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това. - Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана. 1.5 Права и възможности на Клиента във връзка с обработване на личните му данни: Клиента разполага с определени права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които се съхраняват, а именно: а). Клиента има право да изисква достъп и да получи информация по отношение личните данни, които се съхраняват за него, както и информация, касаеща целите на обработването; б). Клиента има право по всяко време да поиска коригиране на неточни данни, свързани с него, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват; в). Клиента по всяко време може да оттегли съгласието си за използване на неговите лични данни, които са предоставени в предходен момент; г). Ако Клиента прецени, че не желае rezachkizona.com да обработва личните му данни, то същия има право да бъде //забравен//, т.е. Клиента може по всяко време да поиска личните му данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания: - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; - в случай, че се оттегли съгласието си за обработване на личните му данни; - ако личните данни се обработват незаконосъобразно; - в случай, че Клиента е възразил срещу обработването на личните му данни; - други случаи, предвидени в законодателството, уреждащи защитата на личните данни; 1.6 Всички изброени права може да упражнени, чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на електронен адрес на rezachkizona.com:. Заявлението трябва да съдържа най-малко следното: 1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; 2. описание на искането; 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията; Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението. 1.7 Полезна информация за КЛИЕНТА: Има редица полезни Интернет информационни ресурси, които могат да са Ви от полза, с цел да контролирате поверителността си онлайн, ето един полезен линк - инициативата за мрежова реклама http://www.youronlinechoices.com/bg/. Горещо Ви препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра Ви, който използвате. За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация в rezachkizona.com, молим да посетите следните страници: http://www.google.bg/privacypolicy.html